การแปลมีความผิดพลาดไม่ถูกต้อง หรือ ขาดหาย

  1. Home
  2. ฐานความรู้
  3. การแปลมีความผิดพลาดไม่ถูกต้อง หรือ ขาดหาย

เราได้จัดทำฮอเน็ตในหลากหลายภาษา เราพี่งพากลุ่มชุมชนฮอเน็ตในการแก้ใขและตรวจสอบการแปลต่างๆ ถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีความผิดพลาดในการแปลคุณสามารถที่จะบอกเรา ที่นี่ – ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือ – หรือจะดีมากกว่านั้นคือมาร่วมเป็นผู้แปลเอกสารด้วยตัวคุณเองเลย

เช่นเดียวกับภาษาที่ยังขาดหายไป คุณสามารถลงทะเบียนกับกลุ่มชุมชนฮอเน็ต ที่นี่ และยื่นคำร้องที่จะเป็นหนี่งในชุมชนการแปล

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?