Skip to toolbar

ฉันจะทำการลบ บทสนทนาได้อย่างไร?

 1. Home
 2. ฐานความรู้
 3. ฉันจะทำการลบ บทสนทนาได้อย่างไร?

คุณสามารถลบการสนทนากับผู้ใช้แต่ละคนได้ แต่ไม่ได้เป็นการลบข้อความอย่างถาวร

ประวัติการแชทจะถูกเรียกคืนในครั้งเดียว โดยจะเรียกคืนตั้งแต่เริ่มต้น โดยผู้ใช้คนเดียวกัน

การลบบท ฃสนทนา ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ไปที่ส่วน แชท
 • ไปที่ บทสนทนาที่คุณต้องการลบ
 • แตะไอคอนคลิปหนีบกระดาษที่มุมขวาบน
 • แตะ “ลบ

 

หลังจากลบบทสนทนาจากรายการแชทของคุณ

ผู้ใช้อื่น ๆ ยังคงที่จะเห็นมันตามปกติและยังเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดได้ (ข้อความและภาพ)

วิธีหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้จากการเข้าถึงข้อความ ระหว่างคุณสองคนเป็นโดยกาบล็อกเขา

ซึ่งจะซ่อนการสนทนาสำหรับผู้ใช้ทั้งสอง และคุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อความหรือโปรไฟล์ของเขาได้

หากคุณยกเลิกการบล็อกผู้ใช้ บทสนทนาจะถูกเรียกคืนโดยอัตโนมัติ และเนื้อหาเก่าก็จะกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

เพื่อป้องกันการผู้ใช้ ทำตามขั้นตอดังต่อไปนี้

 • ไปยังหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้
 • แตะที่ไอคอน ” … ” ที่มุมขวาบน
 • แตะ “บล็อก”
 • ยืนยัน

 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

@

Not recently active
No badges. No points.