Skip to toolbar

ฉันจะลบบัญชีของฉันได้อย่างไร

  1. Home
  2. ฐานความรู้
  3. ฉันจะลบบัญชีของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้เท่านั้น ถ้าโปรไฟล์ของคุณมีการเชื่อมโยงไปยังที่อยู่อีเมล
 

Dการลบบัญชีผู้ใช้จะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้อีก ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของคุณ, ภาพถ่าย, แชท, บล็อกการเข้าถึงรูปภาพส่วนตัว และจะถูกลบทั้งหมด
Hornet เองก็ไม่สามารถกู้คืนได้เมื่อมีการลทิ้งไปแล้ว.

 

ในการลบบัญชีของคุณโปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เปิด Hornet และไปที่ส่วนโปรไฟล์ของคุณ
  • ไปที่ “ตั้งค่า” (ไอคอนฟันเฟืองอยู่มุมขวาบน)
  • แตะ “บัญชี”
  • แตะที่ไอคอน ” … ” ที่มุมขวาบน
  • แตะ “ลบบัญชี”
  • ยืนยัน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

@

Not recently active
No badges. No points.