ฉันจะสามารถปิดระบบแจ้งเตือนได้อย่างไร?

 1. Home
 2. ฐานความรู้
 3. ฉันจะสามารถปิดระบบแจ้งเตือนได้อย่างไร?

ระบบการแจ้งเตือนนั้นถูกควบคุมโดยระบบการค้นหาที่คุณใช้ ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเฉพาะผู้ใช้ระบบกูเกิบโครม

 • เปิดกูเกิลโครม
 • บนหัวมุมบนทางขวาของหน้าจอคุณ กดเลือก “ตัวเลือกเพิ่ม” (ที่มีสัญลักษณ์เป็นจุดสามจุดจากบนลงล่าง) ของรายการที่แสดง
 • แล้วจึงกดเลือก “ติดตั้ง”
 • ตรวจสอบที่ด้านล่างของหน้าจอปฏิบัติการ กดเลือก “แสดงรายการทั้งหมดในการติดตั้ง”
 • ในตัวเลือก “ความเป็นส่วนตัว” กดเลือก “หัวข้อในการติดตั้ง”
 • ใน “ระบบการแจ้งเตือน” ให้เลือก “ถามก่อนเมื่อเวปไซต์ต้องการที่จะแสดงการแจ้งเตือน” และจึงกดเลือก “จัดการสิ่งที่ต้องการ”
 • ใส่ชือเวปไซต์ https://hornetapp.com และกดเลือก “ไม่อนุญาติ”
 • กด “สิ้นสุด”

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?