ฉันจะสามารถเลือกชื่อผู้ใช้ของฉันได้อย่างไร?

  1. Home
  2. ฐานความรู้
  3. ฉันจะสามารถเลือกชื่อผู้ใช้ของฉันได้อย่างไร?

สมาชิคของฮอเน็ตสามารถที่จะเลือกชื่อผู้ใช้ที่ต้องการโดยที่ไม่เหมือนใครได้เสมอ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เราได้แสดงข้อความนี้บน
โพรไฟต์ของคุณ ในรูปแบบของ @ขื่อผู้ใช้

การเลือกชื่อผู้ใช้ของคุณนั้น สิ่งแรกคือ คุณต้องสร้างบัญชีการใช้ของฮอเน็ตแบบฟรี ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างบัญชีการใช้ สามารถตรวจสอบวิธีได้ที่ ฉันจะสร้างบัญชีการใช้ได้อย่างไร

ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อในการใช้ ทำตามนี้

  • ไปที่เวปไซต์ของเรา https://hornetapp.com และเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้ของคุณ
  • กดเลือก ชื่อของคุณ/รูปโพรไฟต์ที่อยู่บนหัวมุมบนด้านขวาของจอภาพ
  • กดเลือก “บัญชี”
  • กดเลือก “ชื่อในการใช้” และใส่ชื่อใหม่ที่คุณต้องการ (ต้องไม่เกินสิบสี่ตัวอักษรหรือตำ่กว่า และไม่ใช้สัญลักษณ์)
  • กดเลือก “บันทีก”
  • ถ้าคุณได้รับข้อความ “มีผู้ใช้แล้ว” คุณต้องเลือกชื่ออื่นใหม่ที่ไม่ซำ้/li>

 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?