ฉันถูกระงับการใช้จากระบบ

  1. Home
  2. ฐานความรู้
  3. ทั่วไป
  4. ฉันถูกระงับการใช้จากระบบ

นี่คือสิ่งที่แสดงถึงการฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้ที่ฮอเน็ตกำหนดไว้

ผู้ตรวจสอบของเราแสดงความชัดเจนแล้วว่าจะต้องทำให้บัญชีของผู้ใช้ทุกรายนั้น อยู่ในบรรทัตฐานข้อก านข้อกำหนดทุกอย่างของเรา.

ผู้ใช้ที่ถูกระงับการใช้จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบของฮอเน็ตได้ และจะได้รับข้อความที่แสดงว่าบัญชีของท่านได้ถูกระงับใช้

ทำไมฉันจึงถูกระงับใช้จากระบบ?

มันอาจมีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้บัญชีของคุณนั้นถูกระงับใช้ เราจะแสดงให้เห็นเหตุผลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจากการถูกระงับใช้และเราจะอธิบายรายระเอียดเพิ่มขึ้น ดังนี้

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง