Skip to toolbar

ฉันสามารถสลับระหว่างหน่วยเมตริกและอิมพีเรียลได้อย่างไร?

  1. Home
  2. ฐานความรู้
  3. ฉันสามารถสลับระหว่างหน่วยเมตริกและอิมพีเรียลได้อย่างไร?
  • เปิด Hornet และไปที่ส่วนโปรไฟล์ของคุณ
  • แตะที่ปุ่ม “แก้ไขรายละเอียด” ถัดจากภาพของคุณ
  • เลื่อนลงไปที่ “หน่วยวัด”
  • เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ

 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

@

Not recently active
No badges. No points.