Programs

การสนับสนุนชุมชน Hornet

โดยการบริจาคให้กับชุมชน Hornet เป็นการช่วยให้ผู้คนนับล้านทั่วโลกเชื่อมต่อถึงกัน และผลตอบแทนในกระบวนการนี้!

ผู้ดูแล

ผู้ดูแล

 

นักแปลภาษา

นักแปลภาษา

 

ผู้ทดสอบโปรแกรม

ผู้ทดสอบโปรแกรม

 

เรื่องราว

เรื่องราว

 

#FeaturedGuys

#FeaturedGuys

ผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิตอล

ผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิตอล

 

ตัวแทนด้านสุขภาพ

ตัวแทนด้านสุขภาพ

 

การสนับสนุนทั้งหมดต้องปฏิบัติตาม ข้อตกลงผู้สนับสนุนที่ Hornet อนุญาต