เป็นตัวแทนด้านสุขภาพ

คุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทดสอบเอชไอวีหรือ STI การมีชีวิตอยู่กับเอชไอวีหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศหรือไม่?

ตัวแทนด้านสุขภาพของ Hornet คือ

 • ให้ข้อมูล
 • เห็นพ้อง
 • ไม่พิจารณา
 • มีความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยทางเพศ

ตัวแทนด้านสุขภาพจะได้รับตราแสดงบนประวัติของตนว่าเป็นผู้สนับสนุนด้านสุขภาพซึ่งจะยินดีที่จะร่วมพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆรวมถึงการตรวจเลือด PrEP ความน่าอับอาย และ/หรือการใช้ชีวิตร่วมกับเอชไอวี

ตัวแทนด้านสุขภาพมีความคาดหวังว่าจะช่วยผู้คนได้ตรงเวลาและสร้างผลดีต่อชุมชน

เป้าหมายของการมีส่วนร่วม คือการลดความแปลกแยกที่มีจากผู้ใช้ที่หลายหลาย เช่นเดียวกับการลดความอับอายที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวี การตรวจผลเลือดหรือ PrEP โดยการอนุญาตให้ผู้คนพูดได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้

ตัวแทนด้านสุขภาพจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณและปฏิบัติต่อผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความเคารพ

การเข้าร่วมในโครงการตัวแทนด้านสุขภาพ เป็นไปโดยสมัครใจและสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

ถ้าตัวแทนด้านสุขภาพ แล้วมีรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการช่วยเหลือลูกค้า จะถูกนำออกจากโครงการทันที

เมื่อเข้าสู่โครงการ เราจะขอให้ตัวแทนด้านสุขภาพยอมรับหลักจรรยาบรรณ

เราจะขอให้ตัวแทนด้านสุขภาพเข้าร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษาสุขภาพเบื้องต้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชายที่เป็นเกย์

เราจะไม่ให้ตัวแทนด้านสุขภาพเปิดเผยรายละเอียดของการสนทนา แต่เราจะสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพโดยรวมของการสื่อสารในบางโอกาสเพื่อการประเมินและปรับปรุงโครงการ

ตัวแทนด้านสุขภาพทำหน้าที่เป็นเพื่อนเพื่อพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของตัวเองและ ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์มืออาชีพ

หลักการปฏิบัติ: แนวทางสำหรับตัวแทนด้านสุขภาพ

 • สถานะทางเพศ
 • ยืนยัน
 • ไม่พิจารณา
 • ให้คำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
 • มุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจกับประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกัน
 • ไม่สร้างความลำบากใจ
 • สร้างพื้นที่ปลอดภัย