• ไปที่เวปไซต์ของเรา https://hornetapp.com และเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้ของคุณ
  • กดเลือก ชื่อของคุณ/รูปโพรไฟต์ที่อยู่บนหัวมุมบนด้านขวาของจอภาพ
  • กดเลือก “กีดกันจากผู้ใช้”
  • เลื่อนเม้าส์ไปที่โพรไฟต์ของผู้ที่คุณต้องการจะปลดบร็อค และกดเลือก “ปลดปร็อค”