ฉันสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาของแอปพลิเคชันได้อย่างไร?

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาอุปกรณ์ของคุณ ดังต่อๆปนี้

การเปลี่ยนภาษาของอุปกรณ์ของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ (ซึ่งอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ของคุณ):

  • ไปยังโทรศัพท์ของคุณ “ตั้งค่า”
  • เลื่อนหน้าการตั้งค่าลง ไปทางด้านล่าง
  • เลือก “ภาษาและการป้อนข้อมูล”
  • แตะตัวเลือกที่ด้านบนหัวข้อ “ภาษา”
  • เลือกภาษาใหม่
  • ยืนยัน

 

Back to all topics

Quantcast