Quantcast
ตั้งแต่ยาป้องกันการติดเชื้อ ไปจนถึงคลินิกทางเพศ เรามาฟังวิธีที่จะช่วยลดการติดเชื้อ HIV ในระดับโลกกัน HIV

ตั้งแต่ยาป้องกันการติดเชื้อ ไปจนถึงคลินิกทางเพศ เรามาฟังวิธีที่จะช่วยลดการติดเชื้อ HIV ในระดับโลกกัน

Written by Alex Garner on November 08, 2017
Be first to like this.

This post is also available in: English Español Français Português 繁體中文

เกย์ในทวีปยุโรปยังคงติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักในการติดเชื้อก็คือการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย แต่หลายประเทศยังคงประสบปัญหาในการมุ่งเน้นกลุ่มประชากรที่มีโอกาสเสี่ยงสูง และกรมการควบคุมโรคประจำทวีปยุโรปได้จัดประชุมเพื่อค้นหาทางออกให้พบ 4 วิธีที่จะช่วยลดอัตราการติดเชื้อ HIV ทั่วโลกได้

องค์กรการป้องกันและควบคุมโรคประจำทวีปยุโรป (มีคำย่อเรียกคือ ECDC หรือ CDC ประจำทวีปยุโรป) ได้จัดการประชุมที่ปรึกษาเพื่อพูดคุยถึงการป้องกันการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้อพยพและประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง Alex Garner นักยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของ Hornet ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชุมที่มีขึ้นในเมืองสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้ก่อให้เกิดโอกาสในการพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ของคลินิกทั่วยุโรปที่ได้เห็นการลดลงของการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มประชากรเกย์ ซึ่งคลินิกที่โดดเด่นที่สุดก็คือคลินิกในเมืองลอนดอนชื่อว่าคลิินิก Dean Street

และนี่คือ 4 วิธีจากกรมการควบคุมโรคประจำทวีปยุโรปเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ HIV:

 

1. มีศูนย์การตรวจสอบการติดเชื้อทางเพศและ HIV ที่รวดเร็ว

คลินิก Dean Street มีวิธีการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคในกลุ่มเกย์ที่ล้ำสมัย ซึ่งสาเหตุหลักของการลดลงของการติดเชื้อ HIV คือการรวมกันระหว่างการตรวจเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆและมีการตรวจอย่างสม่ำเสมอ มีการดูแลอย่างทันทีและมีการใช้ยาป้องกันการติดเชื้อ (PrEP) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันการติดเชื้อ HIV

ชมวีีดีโอของ Dean Street แสดงถึงรายละเอียดการตรวจสอบการติดเชื้อในคลินิก:

Dean Street แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าการพูดถึงปัญหาด้านสุขภาพดังกล่าวจะมีศูนย์กลางเป็นกลุ่มประชากรเกย์ เพราะกลุ่มดังกล่าวนั้นไม่ใช่เพียงกลุ่มหลักที่มีประชากรเพียงกลุ่มเดียว ฉะนั้นการดูแลต่างๆจะต้องมีการปรับให้เข้ากับพวกเขาในแต่ละกรณีอยู่เสมอ

คลินิกอย่าง Dean Street นั้นยังมีราคาที่สูงเพราะมีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยล่าสุดเพื่อทำให้การตรวจการติดเชื้อนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุด อย่างเช่นการมีวีดีโอในกระจกห้องน้ำเพื่อช่วยในการเก็บตัวอย่างสำหรับการตรวจ ซึ่งเป็นตัวอย่างเป้าหมายในการดูแลสุขภาพสำหรับประชากรเกย์ แต่ก็เป็นการย้ำเพื่อให้เห็นว่าในปัจจุบันนั้นการดูแลระดับดังกล่าวยังเป็นเรื่องที่หายาก

 

2. ทางออกสำหรับประชากรเฉพาะกลุ่ม

ในการแก้ปัญหาระดับใหญ่ องค์กรต่างๆและผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะต้องมีการร่วมลงทุนในกลุ่มเกย์ ในช่วงเวลาที่จำนวนประเทศที่มีการต่อต้านเกย์นั้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นและมากขึ้นทำให้การเห็นคุณค่าในชีวิตของพวกเขานั้นมีความสำคัญขึ้นไปอีก

ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นรวมถึงการมองเห็นเกย์เป็นคนๆหนึ่งที่มีความสมบูรณ์และมีความสามารถในการตัดสินใจเรื่องเพศและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับพวกเขาที่สุดอีกด้วย

ประสบการณ์ของกลุ่มผู้อพยพที่เป็นเกย์ในทวีปยุโรปนั้นมีความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อเรากำลังมองหาวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพ Denis Onyango จากองค์กร Africa Advocacy Foundation ได้ร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อพูดคุยถึงกำแพงที่กลุ่มผู้อพยพต้องเผชิญและเพื่อหาวิธีการป้องกันที่ไม่แบ่งแยกความแตกต่างของผู้อพยพเหล่านั้น

 

3. การเข้าถึงยา PrEP ที่ง่ายขึ้นและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

PrEP นั้นยังเป็นยาที่มีอยู่ในบางประเทศในทวีปยุโรปเท่านั้น ในขณะที่การใช้ยา PrEP ในทวีปยุโรปนั้นจะมากขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปอย่างช้าๆและบางครั้งยังมีปัญหาการเข้าถึงและราคาของยาดังกล่าวอีกด้วย เกย์ในยุโรปต้องการ PrEP ในราคาที่พวกเขาเข้าถึงได้และได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ซึ่งปัญหาการติดเชื้อจะไม่หมดไปถ้าหากประชากรยังไม่สามารถเข้าถึงยาที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้

เกย์ในทวีปยุโรปยังมีการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ทำให้มีโอกาสที่สุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขาจะดีขึ้นได้

 

4. การช่วยเหลือจากแอพพลิเคชั่นสำหรับเกย์

european cdc apps teaser

แอพพลิเคชั่นโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง Hornet นั้นเป็นกุญแจสำคัญหนึ่งในการแก้ปัญหาเชื้อ HIV และการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ซึ่ง Hornet สามารถช่วยเหลือผู้ใช้งานด้วยการมอบข้อมูลรายละเอียดที่แม่นยำเพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพได้ และองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (NGO) และแอพพลิเคชั่นสำหรับเกย์สามารถร่วมมือกันในการลงทุนเพื่อสุขภาพของประชากรชาวเกย์ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนโดยรวม

 

ภาพของ serefozdemir จาก iStock

Read more stories by just signing up

or Download the App to read the latest stories

Already a member? Log in