ศาลใต้หวันตัดสินอมุญาตการแต่งงานของเพศเดียวกัน
ข่าวสาร

ศาลใต้หวันตัดสินอมุญาตการแต่งงานของเพศเดียวกัน

Written by Christophe Martet on May 31, 2017
Be first to like this.

This post is also available in: English Español Français Português

สภารัฐธรรมนูญประเทศใต้หวันได้ทำการตัดสินใจครั้งสำคัญเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปูทางให้กับความเท่าเทียมในการแต่งงาน

ซึ่งศาลเห็นว่ากฎหมายที่อณุญาตให้การแต่งงานเป็นไปได้ระหว่างเพศชายและหญิงนั้น “ล่วงเกิน” สิทธิแห่งเสรีภาพในการแต่งงานและความเท่าเทียมของประชาชน

ซึ่งคำแถลงการภายหลังการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งนี้กล่าวว่า:

“ขณะนี้ในปี 2017 เมื่อศาลสูงสุดผู้ซึ่งเป็นผู้ปกป้องรัฐธรรมนูญ ได้ประกาศว่ากฎหมายแพ่งในปัจจุบันนั้นฝ่าฝืนกฎบัญญัติ และความเท่าเทียมในการแต่งงานนั้นเป็นไปในทำนองเดียวกันกับคุณค่าแห่งรัฐธรรมนูญ เราเชื่อว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติไม่ควรจะลังเลและว่าง หากแต่เริ่มต้นการพิเคราะห์และดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในทันทีเพื่อเปลี่ยนสิทธิความเท่าเทียมในการแต่งงานให้เป็นความจริงและมอบสิทธิการปกป้องตามกฎหมายให้แก่คู่รักเพศเดียวกันตามที่พวกเขาสมควรได้รับ”

ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี ประธานาธิบดี Tsai Ing-Wen ได้สัญญาต่อสาธารณะว่าเธอจะสนับสนุนสิทธิในการแต่งงานของเพศเดียวกันบน Facebook ของเธอเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2015

gay-pride-taiwan

(ภาพจาก iStock)

Read more stories by just signing up

or Download the App to read the latest stories

Already a member? Log in
ไทย
  • English
  • Français
  • Español
  • Português
  • 繁體中文
Quantcast