ทำความรู้จัก INSTI (อินสติ) ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง รู้ผลได้ใน 1 นาที

ทำความรู้จัก INSTI (อินสติ) ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง รู้ผลได้ใน 1 นาที

Be first to like this.

นับตั้งแต่การระบาดเป็นวงกว้างไปทั่วโลกของเชื้อไวรัสเอชไอวี หรือ โรคเอดส์ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำให้เกิดการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการรักษาให้หายขาดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสาเหตุของเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของผู้ที่ติดเชื้อ จนส่งผลให้เกิดโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ มากมาย นำไปสู่การสูญเสียที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว สาเหตุเหล่านี้เองทำให้วงการแพทย์ทั่วโลก ต่างมองหาวิธีการต่าง ๆ ในการรักษาและการป้องกันให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ต่อการลดการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุดนั่นเอง

เนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ และมีระยะการฟักตัวที่สังเกตอาการได้ยาก ซึ่งมีอาการเริ่มต้นคล้ายคลึงกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ทั่วไป เช่น มีไข้ ปวดหัว เจ็บคอ ต่อมน้ำเหลืองโต ร่างกายอ่อนเพลีย มีผื่นตามร่างกาย ฯลฯ ทำให้การเฝ้าระวังและการป้องกันเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นหน่วยงานพัฒนาด้านการแพทย์จึงได้คิดค้นชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังทราบผลตรวจได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่นาทีเท่านั้น โดยมีจุดประสงค์ที่มุ่งเน้นให้บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีได้ตรวจอย่างรวดเร็วมากขึ้น ทราบสถานะผลเลือดก่อนที่จะแพร่เชื้อเอชไอวีไปยังคู่นอน และลดอัตราการลุกลามของโรคฉวยโอกาสได้มากขึ้น

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง

เริ่มต้นกันด้วยความเข้าใจที่ตรงกันก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นสำคัญอย่าง INSTI (อินสติ) ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ด้วยการตอบคำถามที่หลาย ๆ คนสงสัยว่า ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองคืออะไร มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับการตรวจในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และที่สำคัญคือชุดตรวจเอชไอวีในไทยแบบไหนได้มาตรฐาน บทความนี้จะให้ความกระจ่างมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self Test) คือ ชุดตรวจเอชไอวีที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีเบื้องต้น ซึ่งได้รับการทดสอบและปรับปรุงจนได้เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำ สามารถใช้งานได้สะดวกง่ายดาย รวมไปถึงมีความปลอดภัยต่อผู้ตรวจและเป็นขยะที่สามารถทิ้งได้อย่างปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกัน

แน่นอนว่าการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เป็นหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดการแพร่เชื้อเอชไอวีได้ในระดับที่ดี เพราะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ยังเป็นที่สงสัยของผู้คนส่วนใหญ่ว่า ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ก่อนอื่นต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่า การตรวจเอชไอวีแบบคัดกรองเบื้องต้นในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมคือ Rapid test

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง เรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ. 2562 นับว่าเป็นโอกาสที่ดีให้กับประชาชนได้เข้าถึงการตรวจเอชไอวีได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าส่งผลให้ผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง สามารถขอขึ้นทะเบียนเพื่อจัดจำหน่ายได้อย่างถูกต้องในประเทศไทย โดยชุดตรวจจะต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งได้ประเมินแล้วว่าเป็นรูปแบบที่ให้ผลได้เทียบเท่าการตรวจเอชไอวีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ ตรวจจากเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด และ ตรวจจากน้ำในช่องปาก จึงสรุปได้ว่า INSTI (อินสติ) ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เป็นหนึ่งในชุดตรวจที่ได้มาตรฐานในไทย เนื่องจากเป็นชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่ใช้รูปแบบการตรวจเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้วมือ อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับโลกร่วมด้วย

­­­­วิธีการอ่านผลชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง อินสติ (INSTI)

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบผลเลือดเบื้องต้นหลังจากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี แต่ไม่มั่นใจว่า ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง จะมีความผลที่แม่นยำและน่าเชื่อถือเพียงพอหรือไม่ ข้อสงสัยเหล่านี้จะหมดไปอย่างแน่นอน เนื่องจากชุดตรวจของ INSTI ได้มีข้อแนะนำการใช้งานรวมไปถึงข้อชี้แนะเกี่ยวกับการอ่านผลตรวจไว้ให้ภายในชุดตรวจ ซึ่งได้มีการระบุการแสดงผลไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังได้แนะนำแนวทางในการที่เหมาะสมหลังจากทราบผลเลือด โดยผู้ตรวจจะต้องเข้าใจทุกชิ้นส่วนของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง อินสติ (INSTI) ก่อนเป็นอันดับแรก คือ

 

วิธีการอ่านผลของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง อินสติ  (INSTI)

เมื่อผู้ตรวจได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจที่ได้แนะนำไว้โดยละเอียดแล้ว สิ่งที่รอคอยนั่นก็คือผลการตรวจเอชไอวีที่สามารถทราบได้ใน 1 นาทีเท่านั้น ซึ่งถือว่ารวดเร็วและแม่นยำ ตอบโจทย์การตรวจด้วยตนเองอย่างมาก ซึ่งผลการตรวจแน่นอนว่าจะออกผลเป็น 3 อย่าง  คือ

เป็นผลการตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น โดยชุดตรวจจะแสดงผลทั้ง 2 จุดอย่างชัดเจน หรือ บางกรณีจุดที่ใกล้กับตัว C อาจชัดกว่าจุดถัดไป ยังนับว่าเป็นมีโอกาสสูงที่ผู้ตรวจอาจได้รับเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งสิ่งที่ควรทำต่อจากการทราบผลคือควรเข้ารับการตรวจยืนยันอีกครั้งจากแพทย์ภายในสถานพยาบาล และเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาได้อย่างทันท่วงที

เป็นผลการตรวจเอชไอวีที่แสดงให้เห็นว่าไม่พบเชื้อในร่างกาย ซึ่งชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองจะแสดงผลเฉพาะบริเวณจุดด้านบนเท่านั้น (จุดใกล้เคียงกับ C) *ทั้งนี้ผู้ตรวจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าชุดตรวจมีโอกาสที่จะตรวจไม่พบได้ หากว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีในระยะฟักตัว หรือช่วง 2 สัปดาห์ ไปจนถึง 3 เดือน โดยปัจจัยสำคัญคือภูมิต้านทานของแต่ละคน ดังนั้นเพื่อให้ผลการตรวจแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้ตรวจควรเว้นระยะการตรวจซ้ำเพื่อให้มั่นใจว่าไม่พบเชื้อจริง รวมถึงหมั่นสังเกตอาการของตนให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก เนื่องจากส่งผลจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ผู้ตรวจเจาะเลือดได้ในปริมาณน้อยเกินไป หรือ ปฏิบัติตามขั้นตอนไม่ครบถ้วน เป็นต้น โดยที่ชุดตรวจจะไม่แสดงผลใด ๆ ให้เห็น หรือ แสดงเพียงจุดด้านล่างเท่านั้น

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง INSTI

สำหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง INSTI เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานและมั่นใจได้ สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานของชุดตรวจ ประกอบการพิจารณาสั่งซื้อผ่านทุกช่องทาง ที่เราได้จัดเตรียมไว้อำนวยความสะดวกต่อทุกท่าน โดยในบทความนี้เราได้รวบรวมช่องทางการสั่งซื้อไว้ดังต่อไปนี้

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง INSTI ปัจจุบันมีช่องทางการติดต่อด้วยกันทั้งหมด 3 ช่องทาง คือ

                  แน่นอนว่าช่องทางนี้เป็นสื่อโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งทางผู้จัดจำหน่ายได้เล็งเห็นถึงความสะดวกที่ผู้สนใจสามารถเข้าถึง ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง INSTI ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ยังเป็นสื่อสำคัญที่สามารถนำเสนอวิธีการใช้งาน ตลอดจนแนวทางการตรวจที่ง่ายดาย โดยทาง INSTI ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการสั่งซื้อจาก Facebook ประกอบกับการซักถามภายในแพลตฟอร์ม Facebook ได้ตามที่ต้องการ เพื่อประกอบการพิจารณาซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองอย่างมั่นใจมากที่สุดนั่นเอง

ทั้งนี้ทางเรายังมีการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือสนใจใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ได้ศึกษาทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย นับว่าเป็นทั้งช่องทางการสั่งซื้อ และช่องทางรับข่าวสารเกี่ยวกับเอชไอวีอีกทางด้วยเช่นกัน ไปดูกันว่าวิธีการสั่งซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง INSTI จาก Facebook ต้องทำอย่างไรบ้าง?

 

ช่องทางต่อมาที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน คือ การสั่งซื้อชุดตรวจเอชไอวีผ่านทางเว็บไซต์  www.thailandhivtest.com ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง INSTI ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาให้ทำการสั่งซื้อได้อย่างเข้าใจง่าย โดยมีขึ้นตอนดังต่อไปนี้

 

ช่องทางสุดท้ายในการติดต่อหรือสั่งซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง INSTI นั่นก็คือตามที่อยู่ของบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทย บริษัท ไฮเจีย ลอจิสติกส์ จำกัด ที่ตั้ง 119/288 หมู่ที่ 5 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร. 082-478-9162 โดยได้รับใบอนุญาตที่ 64-2-1-1-0000679 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับชุดตรวจเอชไอวี สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน-เวลาทำการ

Quantcast