วิธีใดคือวิธีที่ดีที่ที่สุดสำหรับนักเรียนเกย์ในการจัดการกับปัญหาขณะอยู่ที่โรงเรียน

วิธีใดคือวิธีที่ดีที่ที่สุดสำหรับนักเรียนเกย์ในการจัดการกับปัญหาขณะอยู่ที่โรงเรียน

Be first to like this.

This post is also available in: English Português

ทั้งเรื่องฮอร์โมนทางเพศ ความรู้สึกต่อเพศตรงข้าม ความกดดันทางสังคมและการเรียนทำให้ช่วงมัธยมปลายสามารถเป็นเรื่องเครียดให้กับเด็กคนหนึ่งได้ไม่ยาก และมากขึ้นอีกหากคุณเป็นกลุ่มเพศทางเลือก งานวิจัยในปี 2014 จากกลุ่มคนทั่วไป เกย์ เลสเบี้ยน และเครือข่ายการศึกษา (GLSEN) พบว่า 74% ของนักเรียนในกลุ่มเพศทางเลือกเคยได้รับการรังแกด้วยวาจาเพราะเรื่องเพศของพวกเขา และ 33% ถูกรังแกทางร่างกายเพราะเหตุผลเดียวกัน และประสบการณ์เหล่านี้ทำให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีเกรดที่น้อยกว่า มีความมั่นใจน้อยกว่า และมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าที่สูงกว่าเด็กทั่วไป

และเพื่อเป็นการเอาตัวรอด นักเรียนกลุ่มนี้ก็จะมีการพัฒนาวิธีในการจัดการกับการเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมที่ไม่เป็นมิตร แต่ทุกวิธีก็มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งถูกเผยแพร่โดย Journal of Homosexuality

งานวิจัยได้ทำการ “สอบถามเลสเบี้ยน เกย์ และไบ (LGB) จำนวน 245 คนในช่วงอายุ 21 ถึง 25 ปีถึงวิธีการจัดการกับความเครียดในช่วงวัยรุ่น (อายุ 13 ถึง 19 ปี)“ และพบว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการ “มีกลยุทธ์สำหรับ LGB โดยเฉพาะ” เช่นการเข้าร่วมกับองค์กรกลุ่มเพศทางเลือก (กลุ่มเพศทางเลือกท่องถิ่นหรือชมรมอื่นๆที่สนับสนุนของโรงเรียน)

นักเรียนที่รู้จักนักเรียนคนอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายตัวเองจะมีโอกาสที่สามารถปรับตัวทางจิตใจและมีสามารถแสดงความสามารถทางการเรียนได้ดีขึ้น

ในขณะเดียวกัน นักเรียนที่ใช่วิธีทางเลือก (เช่นการย้ายโรงเรียนหรือหาเพื่อนใหม่ๆ) หรือการใช้จิตวิทยา (เช่นการจินตนาการอนาคตที่ดีกว่าหรือการใช้สิ่งอื่นๆเป็นตัวเบี่ยงเบนความสนใจ) จะมีความสามารถในการปรับตัวที่น้อยกว่าและทำผลงานด้านการเรียนได้ไม่ดีเท่ากับกลุ่มแรก

บล๊อคเกย์บล๊อคหนึ่งตีความหมายของข้อค้นพบนี้ว่าการคิดว่า “‘เดี๋ยวอะไรมันก็จะดีขึ้น‘ เป็นคำแนะนำที่ไม่ดีนักสำหรับเด็กที่เป็นเกย์” แต่ก็เข้าใจว่าวิธีทางจิตวิทยาหรือวิธีทางเลือกอาจจะเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่พวกเขามี โดยเฉพาะนักเรียนในเขตชนบทที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงกลุ่ม LGBTQ หรือการช่วยเหลืออื่นๆได้

GLSEN พบว่าโรงเรียนสามารถมีส่วนช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ได้โดยการใช้การอบรม การมีกฎระเบียบของโรงเรียน มีการสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้การเรียนการสอนที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อนักเรียนกลุ่มเพศทางเลือก

(ภาพของ FatCamera จาก iStock Photography)

Related Stories

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอีกหนึ่งเบาะแสเกี่ยวกับ'ยีนของเกย์'
ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่คำว่า 'เกย์' เปลี่ยนความหมายจาก 'ความสุข' เป็นคำเรียกคนรักร่วมเพศ
Quantcast