ไม่ระบุประเภท

บทบาทของแอพพคลิเคชั่นโซเชียลสำหรับเกย์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ HIV และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ

เมื่อไม่นานมานี้นักวางกลยุทธิ์อาวุโสด้านสุขภาพของ Hornet ได้พูดถึงบทบาทของแอพพลิเคชั่นเกย์ในการช่วยเหลือในการสร้างความสัมพันธ์และการป้องกันเชื้อ HIV ในระดับโลกและระดับพื้นที่