INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ได้มาตรฐานในไทยรายแรก

INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ได้มาตรฐานในไทยรายแรก

Be first to like this.

หากกล่าวถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวีทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยเอง หลายคนอาจไม่ทราบว่าเป็นหนึ่งในโรคที่ถูกค้นพบได้ไม่นานนัก จากการบันทึกพบเมื่อ ปี 2524 ซึ่งผ่านมาเพียง 40 ปีเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็มีน้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงความรุนแรงและแนวทางการรักษารวมถึงการป้องกันที่ถูกต้อง ด้วยสาเหตุของการติดต่อของเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ อีกทั้งจากสถิติผู้ป่วยทั่วโลกมักพบได้ในชายรักชาย จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อแง่มุมประเด็นนี้ในทางที่ไม่ถูกต้องเท่าใดนัก ส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติของคนในสังคมตลอดจนคนใกล้ชิด และนำไปสู่การตัดสินใจไม่เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ทำให้ไม่สามารถการควบคุมการแพร่เชื้อเอชไอวีได้อย่างเหมาะสม

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ทำให้วงการแพทย์ได้คิดค้นแนวทางการรักษา การป้องกันและการตรวจหาเชื้อเอชไอวี เพื่อยุติการติดต่อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยแต่ละประเทศจะมีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ในแต่ละปี พร้อมกับวางเป้าหมายในการลดอัตราผู้ติดเชื้ออย่างเข้มข้นอยู่แล้ว ทั้งนี้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการแพทย์ได้ก้าวล้ำสู่ยุคสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น แม้จะยังไม่สามารถคิดค้นการรักษาผู้ป่วยเอชไอวีให้หายขาดได้ แต่สิ่งที่ค้นพบมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้นจากในอดีต โดยที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติหากเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจากเแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนานี้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเอชไอวีจากโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ ได้มากถึง 42% นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (Global HIV & AIDS statistics ; UNAIDS 2021)

และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อรักษาและป้องกันเชื้อเอชไอวี พร้อมกับการอัปเดตการวิจัยรวมไปถึงผลการทดสอบการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ทำให้ทั่วโลกได้ทราบถึงแนวทางที่เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น ของการเข้าถึงชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่สะดวกง่ายดายเป็นครั้งแรกของโลก

INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ผ่านการทดสอบในแคนาดา

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกของประเทศแคนารวมถึงเป็นข่าวดีของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ที่จะได้เข้าถึงชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้ง่าย ๆ จากการตรวจที่บ้าน ซึ่งทาง bioLytical Laboratories ได้รับใบอนุญาตจาก Health Canada License ในการผลิตและจัดจำหน่ายชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่มีชื่อว่า “NSTI ® HIV Self Tests” สิ่งที่น่าสนใจคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูงถึง 99% อีกทั้งยังทราบผลการตรวจได้ใน 1 นาทีเท่านั้น นับว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าชุดตรวจทั่วไปในขณะนั้น ที่สำคัญคือคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจในสถานพยาบาลทั่วไป

INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง สามารถใช้งานได้ง่ายเปรียบได้กับการทดสอบการตั้งครรภ์ที่หลาย ๆ คนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่ผ่านความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีและต้องการทราบสถานะเลือดของตนหรือคนรอบข้างอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีไม่น้อย เพราะนอกจากจะเข้าถึงชุดตรวจเอชไอวีได้ง่ายกว่าเดิมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีทราบผลได้เร็วขึ้นกว่าชุดตรวจทั่วไปถึง 2 สัปดาห์ ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลดีต่อด้านสุขภาพที่ดีขึ้นและลดการแพร่เชื้อเอชไอวีได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่ได้มาตรฐานในไทยรายแรก

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญในการกำหนดคุณภาพมาตรฐานของชุดตรวจเอชไอวี ให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของชุดตรวจระดับสากล โดย INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ได้ปฏิบัติตามแนวทางหลักสากลและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขของไทยทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใบอนุญาตจาก Health Canada License หลักเกณฑ์การผลิตตาม GMP (Good Manufacturing Practice) รวมไปถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดสำคัญในด้านการแสดงข้อบ่งใช้ชุดตรวจเอชไอวีอย่างละเอียดครบถ้วน เช่น วิธีการใช้ชุดตรวจเอชไอวี INSTI ,การเก็บรักษา, การอ่านผลตรวจ, ข้อควรระวัง, คำเตือน ฯลฯ ทั้งในรูปแบบของฉลาก การอธิบายของตัวแทนจำหน่ายในรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อวิดีโอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและได้รับผลลัพธ์ที่แม่นยำมากที่สุด

INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง หาซื้อได้ในไทย ตรวจง่ายรู้ผลใน 1 นาที

ตัวเลือกที่ง่ายและรวดเร็วในการตรวจคัดกรองเอชไอวี คือการใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ที่ใช้เพียงอุปกรณ์จาก INSTI และเลือดจากปลายนิ้วเพียง 1 หยด ก็สามารถทราบสถานะเลือดได้ภายใน 60 วินาที โดยมีความแม่นยำที่เชื่อถือได้เทียบเท่าการตรวจคัดกรองจากสถานพยาบาล จากการสำรวจความต้องการชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองในประเทศไทย พบว่ายังมีความมีความไม่มั่นใจในมาตรฐานอยู่พอสมควร เนื่องจากการที่สามารถหาซื้อได้ง่ายประกอบกับมีการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานการรับรองอย่างแท้จริง รวมไปถึงยังมีข้อสงสัยด้านความแม่นยำและความปลอดภัยต่าง ๆ ทางผู้นำเข้า INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ในประเทศไทย ยืนยันได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การทดสอบ การผลิต การนำเข้า ตลอดจนการจัดจำหน่ายชุดตรวจเอชไอวีในไทย ผ่านมาตรฐานสากลที่เชื่อถือได้อย่างแน่นอน

จากการคิดค้นและวิจัยประสิทธิภาพของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง INSTI โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์จากผู้นำด้านการผลิตชุดตรวจโรคต่าง ๆ จากประเทศแคนาดา ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการตรวจด้วยชุดตรวจนี้มีความแม่นยำ ได้มาตรฐานสากล เชื่อถือได้ และเป็นหนึ่งในทางเลือกทำให้เข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในประเทศไทยสามารถสั่งซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง INSTI ได้ง่าย ๆ ผ่านผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ thailandhivtest.com และช่องทาง Facebook Page : อินสติ insti ชุดตรวจเอชไอวี

Quantcast