กฏหมาย

ข่าวใหม่: กฏหมายที่มุ่งจับกุมเกย์และเลสเบี้ยนพึ่งจะถูกเสนอในประเทศอียิปต์

กฏหมายที่มุ่งจับกุมกลุ่มเพศทั้งเกย์และเลสเบี้ยนในการมีเพศสัมพันธ์ การพบปะสังสรรค์ ละการกระทำอื่นๆ ได้ถูกเสนอโดยสมาชิกรัฐสภาอียิปต์