การรังแก News and Stories

วัฒนธรรม
สมาคมจิตวิทยาชั้นนำกล่าว ‘ความเป็นชายแบบดั้งเดิม’ส่งผลเสียต่อเพศชายทุกวัย

สมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาพบความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นชายแบบดั้งเดิมกับความรุนแรง การเหยียดเพศทางเลือก และการดูถูกเพศหญิง

Read the full story
คัดพิเศษโดยบรรณาธิการ
หากคุณไม่พอใจโฆษณาชิ้นใหม่ของ Gillette นั่นหมายความว่าคุณคือหนึ่งในปัญหาที่ต้องแก้ไข

โฆษณาชิ้นใหม่นี้ทำให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวา กลุ่มคนดังฝ่ายขวา และกลุ่มนักเคลื่อนไหวฝ่ายขวารู้สึกไม่พอใจ

Read the full story
ข่าวสาร
วิธีใดคือวิธีที่ดีที่ที่สุดสำหรับนักเรียนเกย์ในการจัดการกับปัญหาขณะอยู่ที่โรงเรียน

งานศึกษาชิ้นใหม่ได้ทำความเข้าใจสามวิธีที่นักเรียนที่เป็นเกย์ใช้ในการจัดการกับความเครียดที่เกิดจากโรงเรียน แต่หนึ่งในสามวิธีนั้นถูกพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพที่สุด มาดูกันว่าจะเป็นวิธีไหน

Read the full story
Quantcast