การสูบบุหรี่

อีกเหตุผลในการเลิกบุหรี่: ‘บุหรี่มือสาม’ อาจฆ่าเพื่อนและตัวคุณเอง

บุหรี่มือสาม หรือร่องรอยทางเคมีที่ถูกทิ้งไว้โดยผู้สูบสามารถมีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพในระยะยาว แม้ว่าจะผ่านการสูบในบริเวณนั้นไปหลายปี