Quantcast

Tag: การแต่งงาน

ข่าวสาร
ศาลใต้หวันตัดสินอมุญาตการแต่งงานของเพศเดียวกัน

การตัดสินของศาลสูงสุดเมื่อไม่นานมานี้กำลังนำทางให้ประเทศใต้หวันกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียที่การแต่งงานของเพศเดียวกันเป็นเรื่องถูกกฎหมาย

Read the full story