ความสัมพันธ์แบบเปิด

การถูกทำให้ขายหน้าเพราะเรื่องเซ็กส์ในกลุ่มเพศทางเลือกกำลังทำให้เราแตกกัน

การทำให้ขายหน้าเพราะเรื่องเซ็กส์เป็นเครื่องมือที่นักการเมืองใช้ต่อต้านกลุ่มเพศทางเลือก แต่ทำไมเราจึงมาใช้เคร่ืองมือนั้นด้วยกันเอง

งานวิจัยใหม่กล่าวว่าคู่รักที่มีความสัมพันธ์แบบหลายคนรักได้มีความพึงพอใจทางเพศที่น้อยกว่าคู่ที่รักเดียวใจเดียว

งานวิจัยกับ 11,000 คนในสหภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่าคู่รักที่รักเดียวใจเดียวมีความสุขมากกว่าคู่รักแบบตรงข้าม และไม่ใช่แค่นั้น