Quantcast

Tag: บังกาลเทศ

โลก
ข่าวรอบโลก: เกย์ขายบริการเผชิญกับความไม่เท่าเทียมเป็นสองเท่าและจุดจบการห้ามบริการจาคเลือด

ในข่าวสารรอบโลกประจำเดือนนี้ พบกับเกย์ขายบริการที่ต้องเผชิญกับปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติเป็นสองเท่า และความเป็นไปได้ของการยกเลิกการห้ามบริจาคเลือด

Read the full story