Quantcast

Tag: ยาไอซ์

คัดพิเศษโดยบรรณาธิการ
บริการทางเพศกับการช่วยลูกค้าลดความต้องการในการใช้ยาระหว่างมีเซ็กส์

ตัวเลือกใหม่กับบริการทางเพศคือการมีเซ็กส์บำบัด ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเพศสัมพันธ์และความต้องการเลิกการใช้ยาระหว่างมีเซ็กส์เข้าด้วยกัน

Read the full story