Quantcast

Tag: ลัทธิฟาสซิสต์

ประวิติศาสตร์
เรื่องจริงสุดเศร้าของซานโดมิโน เกาะฟาสซิสต์ในประเทศอิตาลีสำหรับเกย์ที่’ผิดศีลธรรม’

ซานโดมิโนเป็นเกาะเกย์ที่ Mussolini ใช้เป็นที่ส่งตัวผู้ชายเพศทางเลือกที่’ผิดศีลธรรม’ในช่วงที่กลุ่มฟาสซิสต์ยังรุ่งเรื่องก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีเพียงไม่กี่คนที่จะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น

Read the full story