สารคดี

Queercore: ประวัติอันสกปรกของการเคลื่อนไหวที่ดูถูกเกย์ที่น่านับถือ

Queercore เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวพั้งค์ร๊อคที่ท้าทายความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเพศทางเลือก…. และตอนนี้กลายมาเป็นสารคดีที่ยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่ง