สุขภาพทางเพศ

โรคติดเซ็กส์

โรคติดเซ็กส์เป็นอาการทางจิตอย่างเป็นทางการ แต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่

องค์การอนามัยโลกพึ่งทำการเพิ่มการติดเซ็กส์ในรายชื่ออาการผิดปกติทางจิตอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ แล้วพวกเขานิยามอาการติดเซ็กส์ไว้อย่างไรบ้าง