Quantcast

Tag: ออสเตรีย

คนดัง
Conchita Wurst เผยว่าเธอมีเชื้อ HIV หลังถูกข่มขู่แบล็คเมลล์

Conchita Wurst พึ่งประกาศว่าเธอมีเชื้อ HIV หลังจากถูกข่มขู่แบล็คเมลล์

Read the full story