โบสถ์ มอรมอน

อดีตนักบำบัดแก้เพศวิถีชื่อดังกล่าว ‘ผมเป็นเกย์ ผมขอโทษ’

David Matheson เคยเป็นนักบำบัดแก้เพศวิถีชาวคริสต์มอรมอนชื่อดัง และตอนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นเกย์