Broad City

โลกอินเตอร์เน็ตกำลังพูดถึงหญิงนำ หรือการให้ชายเป็นรับให้ฝ่ายหญิง

การเป็นรับนั้นไม่ใช่แค่สำหรับเกย์เท่านั้น เพราะผู้ชายทั่วไปบางคนก็สนุกกับการเป็นรับให้ผู้หญิงมากกว่าเกย์ด้วยซ้ำ