Quantcast

Tag: 跨性

戲劇
跨性別搖滾神話音樂劇《搖滾芭比》 8月17號台大體育館盛大公演

近年被譽為搖滾音樂劇神話經典,在韓國公演超過十季、2000 場演出,更於2014年正式登上百老匯的經[…]

Read the full story
繁體中文
  • English
  • Français
  • Español
  • Português
  • ไทย