Akankah saya menjadi streamer Tier 1 jika saya menukarkan berlian pada Tier 2?

Jumlah berlian yang sudah kamu dapatkan akan muncul di akunmu dan jumlah tersebut tidak akan berubah jika kamu menukarkan berlianmu. Ini akan memungkinkanmu untuk tetap berada di level teratas dan tetap mendapatkan uang dengan menukarkan berlian.

Back to all topics

Quantcast