ฉันจะลบข้อความการสนทนาได้อย่างไร?

คุณสามารถลบข้อความสนทนาของคุณได้จากรายชื่อของผุ้สนทนา แต่มันไม่ได้หมายความว่าข้อความจะถูกลบทิ้งอย่างถาวร บันทึกการสนทนาจะถูกเรียกกลับคืนมากอีกครั้งเมื่อคุณได้กลับมาสนทนากับผู้ใช้ท่านเดิมอีก

คุณสามารถลบรายการสนทนาได้ โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

  • ไปที่รายการสนทนา ที่อยุ่ทางด้านขวาของจอ
  • กดเลือกบทสนทนาที่คุณต้องการที่จะลบทิ้ง
  • ทางด้านมุมบนขวาของการสนทนา กดเลือกสัญลักษณ์ “ฟันเฟือง”
  • แล้วจึงกดเลือก “ลบบทสนทนา”

 

แม้ว่า หลังจากที่คุณได้ลบบทสนทนาจากรายการสนทนาของคุณแล้ว แต่ผู้ใช้ท่านนั้นยังสามารถเห็นทุกอย่างเหมือนเดิม (ข้อความและรูปที่ท่านส่งหรือรับ) หนทางเดียวที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ท่านลบบทสนทนาร่วมกับท่านนั้นสามารถเห็นข้อความสนทนาทั้งหมดได้อีกก็คือการใช้ตัวเลือกบล็อค (กีดกั้นไม่ให้ผู้ใช้ท่านนั้นติดต่อกับท่านได้อีกต่อไป) วิธีนี้จะเป็นการซ่อนบทสนทนาทั้งหมดระหว่างคุณกับผู้ใช้ที่คุณไม่ต้องการติดต่ออีกต่อไป และคุณก็จะไม่สามารถที่จะติดต่อกับผุ้ใช้ท่านนั้นได้อีกต่อไปเช่นกัน ถ้าคุณหยุดกีดกัน หรือ บร็อคผู้ใช้ท่านนัน ข้อความสนทนาและรูปภาพทั้งหมดที่คุณเคยแรกเปลี่ยนมาก่อนนั้นจะถูกนำกลับมาใหม่หมด

วิธีกีดกัน หรือ บร็อคผู้ใช้ท่านอืน สามารถทำได้ดังนี้

  • ไปที่โพรไฟต์ของผู้ใช้ที่ท่านต้องการจะกีดกัน
  • ด้านล่างของรูปโพรไฟต์ของผู้ใช้ท่านนั้น กดเลือก “ตัวเลือกเพิ่ม” (สัญลักษณ์เป็นจุดสามจุดเรียงกันจากบนลงล่าง)
  • จากนั้นให้เลือก “บร็อค” หรือ “กีดกัน”

 

Back to all topics

Quantcast