ถ้าข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นโปรดตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณ (Android 4.1 หรือสูงกว่า):

  • ไปยังโทรศัพท์ของคุณ “ตั้งค่า”
  • ไปที่ “แอป”
  • แตะที่ “Hornet” ในแท็บ “ดาวน์โหลด”
  • ตรวจสอบให้แน่ใจ “แสดงการแจ้งเตือน” ตัวเลือกที่มีการตรวจสอบ

iOS

ถ้าข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นโปรดตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณ:

  • ไปที่แอป “การตั้งค่า”
  • ไปที่ “ศูนย์การแจ้งเตือน”
  • มองหา “Hornet App”
  • เปิดใช้งานการแจ้งเตือน