การแปลผิดพลาดหรือขาดหายไป

เราให้บริการฮอร์เน็ตในหลายภาษา โดยความช่วยเหลือของชุมชนผู้ช่วยเหลือฮอร์เน็ตในการเพิ่มความถูกต้องและการตรวจทานการแปล

หากคุณพบข้อผิดพลาดในแอพ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@hornet.com โปรดให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะข้อมูลต่อไปนี้:

  • ภาษาที่เกิดข้อผิดพลาด
  • ภาพหน้าจอ/ตำแหน่งที่แสดงให้เห็นการแปลผิดพลาดในแอพ (ซึ่งการถ่ายรูปหน้าจอส่งมาจะเป็นประโยชน์อย่างมาก)
  • เหตุใดจึงมีการแปลผิดพลาด โดยคุณสามารถให้รายละเอียดถึงเหตุผลมากที่สุด
  • คำแปลที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร

Back to all topics

Quantcast