ฉันจะจบการถ่ายถอดสดได้อย่างไร

สำหรับการจบการถ่ายถอดสด โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • แตะไอคอน X ที่มุมขวาบนบ
  • แตะ จบการถ่ายถอดสด

Back to all topics

Quantcast