ฉันจะลงคะแนนหรืออนุมัติการแปลได้อย่างไร?

คุณสามารถโหวตสายอักขระหรืออนุมัติได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการเข้าถึงของคุณ นักแปลสามารถลงคะแนนให้กับสายอักขระ ในขณะที่ผู้พิสูจน์อักษรสามารถอนุมัติได้เท่านั้น

สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบส่วนนี้เสมอก่อนที่จะแนะนำการแปลใหม่ หากคุณแนะนำการแปลซ้ำบ่อยๆ คุณอาจถูกลบออกจากโครงการโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า

หากคุณเป็นนักแปล คุณจะเห็นสิ่งนี้ในส่วนการแปลที่แนะนำ

  1. คุณสามารถใช้ปุ่มบวก (+) เพื่อโหวตการแปลขึ้นถ้ามันดีหรือถ้าคุณชอบ หากมีสิ่งผิดปกติหรือการแปลไม่ดีคุณสามารถคลิกที่ปุ่มลบ (-) เพื่อลงคะแนน หากไม่มีอะไรผิดปกติกับการแปล แต่คุณไม่ชอบให้เป็นกลางและอย่าลงคะแนน
  2. ตัวเลขนี้แสดงจํานวนคะแนนโหวตที่ได้ มันเริ่มต้นที่ศูนย์ (0) และสามารถเป็นบวกหรือลบ
  3. ไอคอนนี้ระบุว่าการแปลได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่ สามารถอนุมัติการแปลได้เพียงรายการเดียวสําหรับแต่ละสตริง หากไม่มีไอคอนการอนุมัติ นั่นหมายความว่าการแปลยังไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร

หากคุณเป็นนักพิสูจน์อักษรคุณจะเห็นสิ่งนี้ในส่วนการแปลที่แนะนํา:

  1. ตัวเลขนี้แสดงจํานวนคะแนนโหวตที่ได้ มันเริ่มต้นที่ศูนย์ (0) และสามารถเป็นบวกหรือลบ คุณควรให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของกระบวนการลงคะแนน แต่คุณไม่จําเป็นต้องอนุมัติการแปลที่มีคะแนนสูงสุด สําหรับภาษาที่มีไวยากรณ์หรือกฎที่ซับซ้อนผลการลงคะแนนอาจแสดงสิ่งที่ดูดีกว่าสําหรับผู้ใช้ทั่วไปโดยไม่ขึ้นกับการเขียนที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือไม่
  2. ใช้ปุ่มนี้เพื่ออนุมัติการแปลที่คุณเลือก หากปุ่มมีพื้นหลังสีเทาแสดงว่าเป็นการแปลที่ได้รับอนุมัติ
  3. ใช้ปุ่มนี้เพื่อลบคําแนะนํา คุณสามารถลบคําแนะนําได้ในบางกรณี เช่น หากคําแนะนําเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่คําแนะนําที่กําลังพิสูจน์อักษรอยู่ ถ้ามันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่ควรจะเป็นหมายความว่ามันเป็นการแปลสําหรับสายอักขระอื่น หรือถ้าเป็นเรื่องไร้สาระหรือสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสตริงคราวด์อินหรือฮอร์เน็ตเลย

Back to all topics

Quantcast