กรรมพันธุ์อาจมีบทบาทในการตัดสินว่าคุณเป็นเกย์รุก เกย์รับ หรือเกย์ควิง

กรรมพันธุ์อาจมีบทบาทในการตัดสินว่าคุณเป็นเกย์รุก เกย์รับ หรือเกย์ควิง

Be first to like this.

This post is also available in: English Українська

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Toronto Mississauga พบว่าอาจมีพันธุกรรมที่บ่งชี้รสนิยมทางเพศในการเป็นรุกหรือรับในคู่รักเกย์และไบเซ็กชวล (หรือพูดง่ายๆก็คือการเป็นรุก รับ หรือควิงนั่นเอง) อย่างไรก็ตามพวกเขาบอกว่าตัวบ่งชี้ทางชีววิทยากับพฤติกรรมในห้องนอนมีความเกี่ยวข้องอย่างมากก็”ทางอ้อม”เท่านั้น

ทีมนักวิจัยทำการสอบถามผู้ชายรักต่างเพศ เกย์ และไบเซ็กชวลที่เข้าร่วมงาน Toronto Pride ในปี 2015 โดยพวกเขาถามถึงท่าในการร่วมรักที่ชอบ มือข้างที่ถนัด การแสดงออกทางเพศ รวมถึงจำนวนพี่น้องในครอบครัว

จากการสอบถามพบว่าเกย์รับมีความเป็นไปได้ที่จะมีพี่ชายจำนวนมากกว่าค่าเฉลี่ย มีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างตั้งแต่ยังเด็ก รวมถึงถนัดมือซ้ายมากกว่าผู้ชายที่มีรสนิยมรักต่างเพศ เกย์รุก หรือเกย์ควิง งานวิจัยก่อนหน้าพบความเชื่อมโยงระหว่างบทบาททางเพศกับมือข้างที่ถนัด และยังพบอีกว่าเกย์ควิงมีจำนวนพี่สาวมากกว่าค่าเฉลี่ยอีกด้วย

นอกจากนั้นในงานวิจัยก่อนหน้า นักวิจัยทางเพศและนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าตัวแปรทางสังคมมีบทบาทอย่างมากในรสนิยมทางเพศของเกย์และไบ อย่างเช่นเกย์รับที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีเกย์รับมากสามารถปรับตัวเป็นเกย์รุกหรือเกย์ควิงได้ หรือสภาพสังคมที่มองว่าการเป็นเกย์รับมีความอ่อนแอหรือมีความเป็นสาวก็สามารถทำให้รสนิยมทางเพศเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดการยอมรับและสร้างความมั่นใจในตัวเองที่มากขึ้น

แรงกดดันเหล่านี้สามารถทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างความต้องการทางเพศที่แท้จริงกับพฤติกรรมทางเพศ Doug P. VanderLaan หนึ่งในผู้นำงานวิจัยกล่าว ฉะนั้นแม้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องระหว่างความต้องการทางเพศและตัวแปรทางพันธุกรรม ความเชื่อมโยงที่มีอย่างมากก็เป็นได้แค่ความเชื่อมโยงทางอ้อมเท่านั้น โดย VanderLaan บอกว่า:

“บทบาทในรสนิยมทางเพศเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นนานหลายสิบปี ฉะนั้นความคิดที่ว่าการพัฒนาในช่วงของการตั้งครรภ์จะมีผลโดยตรงกับพฤติกรรมทางเพศในหลายสิบปีให้หลังฟังดูเป็นการอธิบายที่ง่ายจนเกินไป และเรายังไม่มีหลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นเช่นนั้นอีกด้วย”

น่าสนใจที่งานวิจัยในอดีตจากมหาวิทยาลัย Northwestern University พบว่าคุณมีโอกาสเป็นเกย์รับมากกว่าปกติหากคุณรู้สึกชอบการเป็นเกย์รับหรือยอมรับบทบาททางเพศ (เช่นการยึดในบทบาทในห้องนอนที่ถูกกำหนดไว้) โดยในงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่ารสนิยมในการมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 15 ปีของการเป็นผู้ใหญ่ “หรือหากพูดกันง่ายๆ” ผู้ทำการวิจัยกล่าว “ประสบการณ์ทางเพศที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี เป็นสิ่งที่ทำให้คนๆหนึ่งรับบทบาทที่ตัวเองพอใจ”

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2020 และมีการแก้ไขเพิ่มเติม

Quantcast