ธนาคารในสหรัฐกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ไม่เท่าเทียมต่อกลุ่ม LGBT

ธนาคารในสหรัฐกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ไม่เท่าเทียมต่อกลุ่ม LGBT

Be first to like this.

This post is also available in: English

งานวิจัยการจำนองของ LGBT ในสหรัฐอเมริกาพบการเลือกปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมต่อเพศทางเลือก โดยผู้กู้ที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันมีโอกาสถูกปฏิเสธหรือต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าปกติ

แต่การมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นหนึ่งเครื่องมือในการสร้างชีวิตของประชาชนชาวอเมริกัน

ข้อมูลกว่าสามสิบปีพบว่าคู่รักที่เป็นเกย์มีโอกาสถูกปฏิเสธการจำนองมากกว่าคู่รักทั่วไปที่มีความสามารถในการชำระหนี้ในระดับเดียวกันถึง 73%

ประชาชน LGBT ต้องเผชิญกับการจ่ายค่าความกลัวเพศทางเลือก:

งานวิจัยดังกล่าวยังพบอีกว่าคู่รักเพศเดียวกัน นอกจากจะต้องเผชิญกับการถูกปฏิเสธการกู้เพื่อซื้อบ้านแล้วยังต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติ ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นเงินราว 2.7 พันล้านบาทต่อปี

“ผู้ให้กู้สามารถให้เหตุผลในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยใช้เหตุผลด้านความเสี่ยง” Lei Gao อาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ Ivy College of Business ของมหาวิทยาลัย Iova State University และผู้ร่วมทำการวิจัยกล่าว “แต่เราไม่พบข้อเท็จจริงที่สนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว และเราพบว่าคู่รักต่างเพศมีความสามารถในการใช้หนี้ที่ดีกว่าคู่รักเพศเดียวกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น”

การถูกเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นภาระสองชั้นของประชาชน LGBT ซึ่งเป็นชุมชนที่มีปัญหาความยากจนที่มากอยู่แล้ว นอกจากนั้น LGBT ยังต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินที่ประชากรกลุ่มอื่นๆเผชิญเหมือนกัน ซึ่งยังไม่รวมถึงความท้าทายในเรื่องตัวตนทางเพศ ปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัย การถูกเหยียดในที่ทำงาน การถูกคุกคามในโรงเรียน และยังต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติด้วย

การตัดสินอย่างไม่เท่าเทียมสามารถส่งผลให้เกิดช่องว่างทางรายได้ระหว่างกลุ่ม LGBT และประชาชนทั่วไปในระยะยาว

คุณมีความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับข้อค้นพบของงานวิจัยการจำนองของ LGBT

Quantcast