ศาลชั้นสูงของเคนยาตัดสินการยกเลิกลงโทษความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศ

ศาลชั้นสูงของเคนยาตัดสินการยกเลิกลงโทษความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศ

Be first to like this.

This post is also available in: English

ในวันนี้ ศาลชั้นสูงของเคนยาตัดสินไม่ยกเลิกมาตรา 162 และ 165 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกเขียนขึ้นในยุคการล่าอาณานิคมที่ห้ามกิจกรรมทางเพศระหว่างเพศเดียวกัน”หรือกิจกรรมในกามที่ขัดต่อธรรมชาติ” โดยผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดอาจถูกลงโทษจำคุกนานถึง 14 ปี เหตุผลหลักที่ใช่ในการค้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานคือความสำคัญของครอบครัว ซึ่งนิยามว่าเป็นการร่วมสมรสระหว่างสองเพศ และกล่าวว่าการยกเลิกการลงโทษกิจกรรมทางเพศระหว่างเพศเดียวกันด้วยกฎหมายจะนำไปสู่การสมรสระหว่างเพศเดียวกัน

การท้าทายกฎหมายดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในเมืองไนโรบีโดยองค์กร LGBTIQ ในพื้นที่ รวมถึงคณะกรรมาธิการแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนของเกย์และเลสเบี้ยน โดยให้เหตุผลว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นการขัดขวางสิทธิในการได้รับการปกป้องจากการเลือกปฏิบัติ สิทธิในเกียรติ และความเป็นส่วนตัวของประชาชน ซึ่งล้วนปรากฎอยู่ในรัฐธรรมนูญของประเทศเช่นกัน

ในการตัดสินนาน 2 ชั่วโมง มีการอ้างมาตรากฎหมายนานาชาติ รวมถึงหน้าที่ในการปกป้องครอบครัว วัฒนธรรม และศาสนาของประเทศ ซึ่งผู้พิพากษากล่าวว่ามาตราที่ถูกโต้แย้งไม่ได้เจาะจงกลุ่มประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้มาตราดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ

นอกจากนั้น ศาลชั้นสูงของเคนยายังกล่าวอีกว่ามาตรา 162 และ 165 ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิในเกียรติและความเป็นส่วนตัวของ LGBTIQ และสุดท้ายความพยายามในการยุติการใช้กฎหมายที่ล้าสมัยถูกยกฟ้องด้วยว่า “การยกเลิกการห้ามการสมรสระหว่างเพศเดียวกันจะขัดกับมาตราที่ 45 บทที่ 2” ซึ่งนิยามการสมรสว่าเป็นกิจกรรมระหว่างสองเพศ “สามารถนำไปสู่ความเป็นไปได้ในการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน”ซึ่ง”ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศ”

ข้อโต้แย้งดังกล่าวมีความบกพร่อง โดยการยกฟ้องคำร้องเพื่อยกเลิกการลงโทษกิจกรรมทางเพศระหว่างเพศเดียวกันเพียงเพราะอาจนำไปสู่คำร้องในความเท่าเทียมในการสมรสในอนาคตเป็นการมองข้ามจุดประสงค์ของคำร้องในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง

การตัดสินดังกล่าวเหมือนกับการยืนยันอีกครั้งว่าสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม LGBTIQ นั้นมีเงื่อนไขหลายประการ และนั่นอาจนำไปสู่การเหยียดเพศ การคุกคาม และความรุนแรง นอกจากนั้นการเลือกปกป้องกฎหมายที่ไม่เข้ากับสถาณการณ์ปัจจุบันทำให้เคนยามีความล้าหลังในเรื่องการยกเลิกการลงโทษเพศทางเลือกด้วยกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นในหลายๆประเทศ เช่นเบลีซ ตรินิแดดและโตเบโก และอินเดีย

OutRight Action International เป็นองค์กรที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของ LGBTIQ และเรายังได้ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการแห่งสิทธิมนุษยชนของเกย์และเลสเบี้ยนแห่งชาติในเคนยาเพื่อสนับสนุนการต่อสู้เพื่อการยอมรับสิทธิมนุษยชนของ LGBTIQ ซึ่ง Njeri Gateru ผู้อำนวยการบริการของคณะกรรมาธิการผู้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์แห่งการสนับสนุนของ OutRight เมื่อปีที่แล้วได้กล่าวกับผู้กำหนดนโยบายของ UN โดยตรงว่า:

การมีอยู่ของกฎหมายที่ล้าสมัยเหล่านี้เป็นเหมือนไฟเขียวให้กับการคุกคามและการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนชาว LGBTQ และการตัดสินในวันนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความเลวร้ายของสถาณการณ์ปัจจุบัน เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าประชาชนชาวเคนย่าที่เป็นเพศทางเลือกนอกจากจะเป็นประชาชนชั้นสองแล้วยังต้องเป็นอาชญากรอีกด้วย เรารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากต่อการตัดสินที่เกิดขึ้นในวันนี้ แต่นั่นจะไม่หยุดยั้งเราจากการต่อสู้เพื่อการยอมรับและความนับถือต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างแน่นอน

เรายังคงรอคอยวันที่ชาว LGBTIQ แห่งเคนย่าจะได้มีวันของตัวเองในชั้นศาล ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้ว LGBTIQ จะต้องได้รับชัยชนะในที่สุด หากคุณอยากจะสนับสนุนการต่อสู้ของ OutRight เพื่อความเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคน เราขอเชิญมาร่วมมือกัน!

ไปที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุน OutRight Action International

คุณมีความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการตัดสินของศาลชั้นสูงแห่งเคนยาในวันนี้

ภาพของ Khalil Senosi / AP

Quantcast