‘เซ็กส์บัดดี้’ คำที่ชายแท้เรียกการมีเซ็กส์ด้วยกันเอง

‘เซ็กส์บัดดี้’ คำที่ชายแท้เรียกการมีเซ็กส์ด้วยกันเอง

Be first to like this.

This post is also available in: English Português Русский Українська

คุณอาจจะสงสัยว่าเซ็กส์บัดดี้คืออะไร นักศึกษาปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of Oregon แห่งสหรัฐอเมริกาชื่อว่า Tony Silva ได้ทำการสำรวจชาย 19 คนเกี่ยวกับพฤติกรรมและตัวตนทางเพศของพวกเขาและได้ทำการเผยแพร่ข้อค้นพบของเขาบนนิตยสาร Gender & Society

ผู้เข้ารับการสำภาษณ์ทุกคนบอกว่าตัวเองนั้นเป็นชายแท้ โดยส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี (มีเพียงห้าคนเท่านั้นที่อายุต่ำกว่า 50 ปี) โดยพวกเขาอาศัยอยู่ในบริเวณชานเมืองในรัฐ Idaho และ Illinois รวมถึง Missouri และ Oregon และ Washington ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่อง“ความเป็นอนุรักษนิยมและประชากรที่เป็นผิวขาวเป็นส่วนมาก”

สาเหตุในการทำวิจัยของ Silva ก็คือเขาได้พบกับคำที่ไม่ได้อธิบายความเป็นเพศหลักโดยสมบูรณ์อย่าง “dude sex” (คือการมีเซ็กส์ระหว่างแท้ชายผิวขาวในบริบทของทหาร) และ “heteroflexible” (การปฏิสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายสองคนที่รู้สึกดึงดูดต่อเพศตรงข้ามเป็นหลัก)

แต่นอกจากนั้นการวิจัยของเขายังค้นพบคำว่า “bud sex” คือการปฏิสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายแท้สองคนที่เน้นไปที่การยืนยันความเป็นชายแท้และกิจกรรมร่วมกันเป็นเพียงแค่การช่วยเหลือเพื่อนชายเท่านั้น” หรือเป็นการระบายความต้องการทางเพศโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกดึงดูดทางเพศ

เขาพบว่าผู้ชายเหล่านี้สร้างบริบทใหม่สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศชายด้วยกันเองขึ้นมาเพื่อยืนยันความเป็นชายแท้ของพวกเขา โดยพวกเขามักจะมุ่งเน้นไปที่เพศชายที่ไม่มีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถพูดถึงเรื่องเพศตรงข้ามได้อย่างเปิดเผยและหลีกเลี่ยงความรู้สึกทางเพศที่อาจมีต่อกันและอาจส่งผลต่อชีวิตประจำวันของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ผู้ชายบางคนในกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์บอกว่าพวกเขามีการทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกัน อย่างเช่นการไปเดินเขา ช๊อปปิ้ง ทานกาแฟ หรือไปเที่ยวด้วยกัน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นเพื่อนและไม่มีความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนไปมากกว่านั้นระหว่างทั้งสองคน

เขาเองไม่ได้ทำการถามผู้เข้าสัมภาษณ์ถึงการมี “เซ็กส์บัดดี้” โดยที่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นเกย์ (แม้ว่าพวกเขาหลายคนจะบอกว่าตัวเองมีความเป็น“ไบเล็กน้อย”)

แต่ Silva บอกว่าชายเหล่านี้ไม่คิดว่าตัวเองเป็นเกย์เพราะ“ความรู้สึกถึงการเป็นเพศธรรมชาติและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเพศอื่นๆเช่นการแต่งงานหรือการมีลูกอาจลำบากมากขึ้นหากพวกเขาตัดสินใจว่าตัวเองเป็นเกย์”ในขณะที่ยังรับผลประโยชน์จากการเป็นชายแท้ผิวขาวไปด้วย

คุณล่ะเคยได้ยินคำว่าเซ็กส์บัดดี้มาก่อนหรือเปล่า

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2020 และมีการแก้ไขเพิ่มเติม

Quantcast