FX

ใครบางคนรวบรวมเสียงจากลำคอของ Tom Hardy จากเรื่อง Taboo มาไว้ในวีดีโอเดียว! (โดน!)

รายการนี้เป็นเวทีสำหรับการส่งเสียงในลำคอ ซึ่งเป็นอะไรที่ทอม ฮาร์ดี้ (Tom Hardy) ค่อนข้างจะเก่งทีเดียว เขาสามารถส่งทั้งความสุขและความโกรธผ่านเสียงในลำคอของเขาได้