HRC

Chechen refugee 02 too girlish

ผู้ลี้ภัยจากเชชเนียแบ่งปันเรื่องราวการหลบหนีการทารุนและฆาตกรรมในสาธารณรัฐรัสเซีย

ผู้ลี้ภัยชาวเชชเนียคนหนึ่งเล่าเรื่องประสบการณ์หนีการลักพาตัว การกักขัง การทารุน และการฆาตกรรมในมุมหนึ่งของโลกที่มีการต่อต้านเพศทางเลือกที่รุนแรงที่สุด