The Sewers of Paris

พบกับ Gilda Wabbit ควีนผู้อยู่เบื้องหลังภาพไวรัล ‘Future Liberals Want’

Gilda Wabbit ได้รับประสบการณ์ที่แปลกกับความโด่งดังเมื่อเธอได้กลายเป็นภาพ ‘future liberals want’ — แต่ตัวจริงเธอนั้นเป็นมากกว่าเพียงแค่ meme เท่านั้น