Quantcast

Tag: Tumblr

คัดพิเศษโดยบรรณาธิการ
จำนวนผู้ใช้ Tumblr ลดฮวบหลังมีการ’กวาดล้าง’เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

จากการศึกษาข้อมูลใหม่พบว่าหนึ่งในห้าของผู้ใช้งานทั้งหมดย้ายไปอยู่เรือลำใหม่หลังมีการกวาดล้างเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

Read the full story