งานวิจัยพบเกย์มีอัตราความเสี่ยงในการใช้โอปิออยด์ในทางที่ผิดสูงที่สุดในกลุ่มเพศชายด้วยกัน

งานวิจัยพบเกย์มีอัตราความเสี่ยงในการใช้โอปิออยด์ในทางที่ผิดสูงที่สุดในกลุ่มเพศชายด้วยกัน

Be first to like this.

This post is also available in: English

งานวิจัยที่ถูกเผยแพร่เมื่อไม่นานนี้ในนิตยสาร American Journal of Preventative Medicine พบว่าการใช้สารโอปิออยด์ในทางที่ไม่ถูกต้องแบ่งตามเพศ เกย์เพศชายและผู้หญิงที่เป็นไบเซ็กชวลมีอัตราความเสี่ยงสูงที่สุด

งานวิจัยจาก NYU — ในชื่อ “ความแตกต่างในการใช้ยาโอปิออยด์ที่ไม่ถูกต้องในกลุ่มผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาแบ่งตามเพศ” — ได้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์เมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยมีการสัมภาษณ์ประชากรกว่า 40,000 คนถึงการใช้สารโอปิออยด์ที่ไม่ถูกต้องของตัวเองในช่วงเดือนและปีที่ผ่านมา

บทนำของการวิจัยกล่าว:

การแพร่ระบาดของการใช้สารโอปิออยด์ที่ไม่ถูกต้องในสหรัฐยังคงแย่ลงอย่างสม่ำเสมอ และการใช้สารโอปิออยด์ที่ไม่ถูกต้องนี้เป็นปัญหาที่น่ากังวลด้วยเพราะการใช้สารโอปิออยด์เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้เฮโรอีนในอนาคต งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างเพศ (ทั้งตัวตนทางเพศและรสนิยมทางเพศ) และการใช้สารโอปิออยด์ที่ไม่ถูกต้องในสหรัฐอเมริกา

ผลการวิจัยพบว่า 10% ของเกย์เพศชายมีการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องในช่วงปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับ 8.3% ของผู้ชายที่เป็นไบเซ็กชวลและ 5.3% ของผู้ชายทั่วไป ซึ่งเป็นตัวเลขเกือบ 2 เท่า

ตัวเลขดังกล่าวยังน่าตกใจยิ่งกว่าในกลุ่มเพศหญิง เพราะ 13.5% ของกลุ่มสตรีที่เป็นไบเซ็กชวลมีการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องในช่วงปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับ 6.8% ในกลุ่มเลสเบี้ยนและ 3.7% ของผู้หญิงทั่วไป

จากการสำรวจข้อค้นพบดังกล่าว ผู้ทำการสำรวจเชื่อว่า “แรงกดดันและความเครียดในคนกลุ่มน้อย” ที่อธิบายว่าสมาชิกในชนกลุ่มน้อยเผชิญกับปัญหาความเครียดที่มากกว่าคนกลุ่มใหญ่ ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดพฤติกรรมในการจัดการกับปัญหาที่ไม่เหมาะสม โดยรวมถึงการใช้สารเสพติดเช่นกัน ในกลุ่มสตรีที่เป็นไบเซ็กชวล นักวิจัยเชื่อว่าในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่สุดเนื่องจากพวกเธอต้องเผชิญกับความกลัวเพศทางเลือกจากประชาชนทั่วไปและความกลัวไบเซ็กชวลในกลุ่มเลสเบี้ยนด้วย

ผู้ทำการวิจัยนี้ยังเสนอให้มีการสำรวจการใช้สารโอปิออยด์ในทางที่ไม่ถูกต้องแบ่งตามตัวตนทางเพศ รวมถึงสังเกตความแตกต่างในการใช้ที่ไม่ถูกต้องในชนกลุ่มน้อยทางเพศ โดยเฉพาะในกลุ่มคนข้ามเพศ “เนื่องจากคนกลุ่มนี้มักมีอัตราการใช้สารเสพติดที่มากกว่าคนทั่วไป”

คุณรู้สึกแปลกใจหรือไม่กับข้อค้นพบเกี่ยวกับการใช้สารโอปิออยด์ที่ไม่ถูกต้องที่เรานำเสนอในวันนี้

Quantcast