แบบสำรวจความสุขกับคำถามต่อ LGBT ทั่วโลก ‘คุณมีความสุขมากแค่ไหน’

แบบสำรวจความสุขกับคำถามต่อ LGBT ทั่วโลก ‘คุณมีความสุขมากแค่ไหน’

Be first to like this.

This post is also available in: English Español Français Português 繁體中文

ความสุขและคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตของทุกๆคน แต่ในขณะเดียวกัน LGBT ในหลายๆประเทศยังคงต้องเผชิญกับปัญหามลทิน การแบ่งแยก ความรุนแรง รวมถึงการลงโทษทางกฎหมาย ความเครียดเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อสุขภาพและเป็นความเป็นอยู่ที่ดี และแบบสอบถาม LGBT Happiness Study คือหนึ่งเครื่องมือที่จะใช้วัดความสุขนั้น (ร่วมตอบแบบสอบถามที่นี่)

แบบสอบถามด้านความสุข คุณภาพของเซ็กส์และชีวิตของ LGBT หรือ LGBT Happiness Study คืองานวิจัยระดับโลกที่มีเป้าหมายในการเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนของเรา การตอบแบบสอบถามนั้นใช้เวลาเพียง 12 นาที และถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้รับการรับฟัง การมีส่วนร่วมของคุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนของเราได้ทั่วโลก

LGBT ต้องเจอกับความไม่เท่าเทียมในเรื่องสุขภาพ มาตรฐานชีวิต — และด้วยความกลัวเพศทางเลือก — เรามักจะเจอกับการแบ่งแยกและการเหยียดเพศในสถานศึกษา ที่ทำงาน รวมถึงสถาบันต่างๆทั้งทางรัฐและสังคม ระดับการถูกปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่างๆล้วนมีผลต่อคุณภาพชีวิตของเรา และงานวิจัย LGBT Happiness Study จะทำการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

FG Trade ภาพจาก Getty Images

ในแอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา แทบจะไม่มีข้อมูลใดๆที่สามารถใช้ศึกษาผลกระทบของการแบ่งแยกต่อคุณภาพชีวิตของ LGBTI และนั่นคือหนึ่งสาเหตุว่าทำไมงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีความสำคัญมาก

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเรื่องความสุขของ LGBT ชิ้นแรก ซึ่งได้รับการร่วมมือจาก The LGBT Foundation และ UNAIDS มหาวิทยาลัย Aix-Marseille และ Minnesota รวมถึงพันธมิตรเพศทางเลือกอย่าง Johns Hopkins School of Public Health และองค์การอนามัยโลก

“เราอยากเข้าใจชีวิตที่แท้จริงของ LGBTI ในหลายๆแห่งในโลก” Erik Lamontagne นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่ง UNAIDS กล่าว

William Andrew ภาพจาก Getty Images

มูลนิธิ LGBT Foundation เป็นผู้ช่วยโปรโมทแบบสอบถาม โดยได้ทำการแปลเป็น 18 ภาษา และครอบคลุมความแตกต่างในการใช้ชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถามในบริบทของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทั้งอาหรับ บังคลาเทศ จีน อังกฤษ ฟาร์ซิ ฝรั่งเศส คุชราต ฮินดี ญี่ปุ่น มราฐี โปรตุเกส รัสเซีย สเปน ไทย ตุรกี ยูเครน และเออร์ดู

“การสำรวจความสุขของ LGBT มีความสำคัญต่อการกำจัดความไม่เสมอภาคทั้งทางด้านสุขภาพและความสัมพันธ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมและการตัดสินใจของแต่ละบุคคล การก้าวไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเพศทางเลือกไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ด้วยวิธีเดียว และเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ และเราต้องจัดการกับปัญหาที่กลุ่มเพศทางเลือกต้องเผชิญในวงกว้าง” Sean Howell CEO ของมูลนิธิ LGBT Foundation กล่าว

คุณสามารถตอบแบบสอบถาม LGBT Happiness Study และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกได้ด้วยเวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น

ตอบแบบสอบถาม LGBT Happiness Study ได้ทีนี่

Quantcast