Toggle Menu
แบบสำรวจความสุขกับคำถามต่อ LGBT ทั่วโลก ‘คุณมีความสุขมากแค่ไหน’
การบำบัด

แบบสำรวจความสุขกับคำถามต่อ LGBT ทั่วโลก ‘คุณมีความสุขมากแค่ไหน’

Written by Sean Howell on December 31, 2019
Be first to like this.

This post is also available in: English Español Français Português 繁體中文

ความสุขและคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตของทุกๆคน แต่ในขณะเดียวกัน LGBT ในหลายๆประเทศยังคงต้องเผชิญกับปัญหามลทิน การแบ่งแยก ความรุนแรง รวมถึงการลงโทษทางกฎหมาย ความเครียดเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อสุขภาพและเป็นความเป็นอยู่ที่ดี และแบบสอบถาม LGBT Happiness Study คือหนึ่งเครื่องมือที่จะใช้วัดความสุขนั้น (ร่วมตอบแบบสอบถามที่นี่)

แบบสอบถามด้านความสุข คุณภาพของเซ็กส์และชีวิตของ LGBT หรือ LGBT Happiness Study คืองานวิจัยระดับโลกที่มีเป้าหมายในการเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนของเรา การตอบแบบสอบถามนั้นใช้เวลาเพียง 12 นาที และถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้รับการรับฟัง การมีส่วนร่วมของคุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนของเราได้ทั่วโลก

LGBT ต้องเจอกับความไม่เท่าเทียมในเรื่องสุขภาพ มาตรฐานชีวิต — และด้วยความกลัวเพศทางเลือก — เรามักจะเจอกับการแบ่งแยกและการเหยียดเพศในสถานศึกษา ที่ทำงาน รวมถึงสถาบันต่างๆทั้งทางรัฐและสังคม ระดับการถูกปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่างๆล้วนมีผลต่อคุณภาพชีวิตของเรา และงานวิจัย LGBT Happiness Study จะทำการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

LGBT Happiness study 3

FG Trade ภาพจาก Getty Images

ในแอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา แทบจะไม่มีข้อมูลใดๆที่สามารถใช้ศึกษาผลกระทบของการแบ่งแยกต่อคุณภาพชีวิตของ LGBTI และนั่นคือหนึ่งสาเหตุว่าทำไมงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีความสำคัญมาก

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเรื่องความสุขของ LGBT ชิ้นแรก ซึ่งได้รับการร่วมมือจาก The LGBT Foundation และ UNAIDS มหาวิทยาลัย Aix-Marseille และ Minnesota รวมถึงพันธมิตรเพศทางเลือกอย่าง Johns Hopkins School of Public Health และองค์การอนามัยโลก

“เราอยากเข้าใจชีวิตที่แท้จริงของ LGBTI ในหลายๆแห่งในโลก” Erik Lamontagne นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่ง UNAIDS กล่าว

LGBT Happiness study 2

William Andrew ภาพจาก Getty Images

มูลนิธิ LGBT Foundation เป็นผู้ช่วยโปรโมทแบบสอบถาม โดยได้ทำการแปลเป็น 18 ภาษา และครอบคลุมความแตกต่างในการใช้ชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถามในบริบทของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทั้งอาหรับ บังคลาเทศ จีน อังกฤษ ฟาร์ซิ ฝรั่งเศส คุชราต ฮินดี ญี่ปุ่น มราฐี โปรตุเกส รัสเซีย สเปน ไทย ตุรกี ยูเครน และเออร์ดู

“การสำรวจความสุขของ LGBT มีความสำคัญต่อการกำจัดความไม่เสมอภาคทั้งทางด้านสุขภาพและความสัมพันธ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมและการตัดสินใจของแต่ละบุคคล การก้าวไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเพศทางเลือกไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ด้วยวิธีเดียว และเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ และเราต้องจัดการกับปัญหาที่กลุ่มเพศทางเลือกต้องเผชิญในวงกว้าง” Sean Howell CEO ของมูลนิธิ LGBT Foundation กล่าว

คุณสามารถตอบแบบสอบถาม LGBT Happiness Study และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกได้ด้วยเวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น

ตอบแบบสอบถาม LGBT Happiness Study ได้ทีนี่

Read more stories by just signing up

or Download the App to read the latest stories

Already a member? Log in
ไทย
  • English
  • Français
  • Español
  • Português
  • 繁體中文
Quantcast