ทำไมการยกเลิกลงโทษจึงสำคัญ: เพศทางเลือกทั่วโลกกำลังถูกปฏิเสธสิทธิที่จะมีชีวิต

ทำไมการยกเลิกลงโทษจึงสำคัญ: เพศทางเลือกทั่วโลกกำลังถูกปฏิเสธสิทธิที่จะมีชีวิต

Be first to like this.

This post is also available in: English Español

เรื่องราวเกี่ยวกับการยกเลิกการลงโทษทางกฎหมายเรื่องนี้ถูกเขียนโดยผู้ใช้ Hornet ผ่าน Community Platform คุณก็สามารถเขียนเรื่องราวให้กับ Hornet ได้เช่นกัน อ่านที่นี่สำหรับรายละเอียดการเขียนเรื่องราวให้กับเรา

บทสนทนาในประเด็นการลงโทษกิจกรรมทางเพศระหว่างเพศเดียวกันนั้นมีการพูดถึงในหลายทิศทาง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ผมได้ยินเป็นหลักก็คือปัญหานี้เป็นปัญหาแบบเดียวกับ“ปัญหาไก่กับไข่” อะไรกันแน่ที่สำคัญที่สุด การพยายามยกเลิกการลงโทษ หรือการสร้างความตระหนักและการยอมรับเพื่อนำไปสู่การยกเลิกการลงโทษทางกฎหมาย

มีการโต้เถียงว่าการลงโทษทางกฎหมายมีผลต่อความพยายามที่จะสร้างความตระหนักในสังคม และการยกเลิกการลงโทษโดยที่ไม่มีการยอมรับอาจจะทำให้ปัญหานั้นแย่ลง

แต่การลงโทษทางกฎหมายเพียงเพราะแค่สิ่งที่ใครบางคนเป็นคือปัญหาที่ควรจะได้รับการพูดถึง กว่า 70 ประเทศในโลกมีการลงโทษกิจกรรมใดๆระหว่างเพศเดียวกัน ซึ่งแม้ว่ากฎหมายนั้นจะไม่ได้ลงโทษพวกเราในสิ่งที่เราเป็น แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นัก

การเติบโตมาด้วยความคิดดังกล่าวกับตัวตนของตัวเองมีผลเสียต่อความสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตัวตน ไม่ว่าจะเป็นเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ประเทศที่เกิด หรือสิ่งอื่นๆ ล้วนเป็นมิติที่มีความสำคัญต่อชีวิตคนๆหนึ่ง และการปฎิเสธตัวตนเหล่านั้นคือการละเมิดสิทธิความเท่าเทียมและเป็นการเลือกปฏิบัติที่กล่าวไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ

เพศทางเลือกส่วนใหญ่ในโลกเติบโตขึ้นด้วยความไม่มั่นใจและสับสนในตัวเอง ตัวตนหลักที่ได้รับการยอมรับพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อต่อต้านตัวตนอื่นที่อาจทำร้ายตัวตนเหล่านั้นได้ และยังใช้อำนาจทางการเมืองและกฎระเบียบเพื่อลงโทษตัวตนที่แตกต่างไปอีกด้วย

ดังนั้นกฎหมายที่ปฏิเสธสิทธิพื้นฐานของมนุษย์และสนับสนุนระบบที่ก่อให้เกิดมลทิน การแบ่งแยก การความรุนแรง ควรจะถูกถอนรากทิ้งไป ไม่ใช่เพียงแค่เป็นผลประโยชน์ต่อชนกลุ่มน้อยเท่านั้น แต่เพื่อสนับสนุนสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่จะมีตัวตนเป็นของตัวเองได้อย่างอิสระ

กฎหมายเหล่านั้นควรจะถูกตราว่าเป็น“อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” เพราะทั้งความรุนแรง การคุกคามทางเพศ การข่มขืน การฆาตกรรม ที่เพศทางเลือกต้องเผชิญล้วนเป็นผลมาจากกฎหมายเหล่านี้ทั้งนั้น การเสียชีวิตที่เราต้องพบทั้งในอดีตและปัจจุบันควรจะถูกมองว่าเป็น“การฆ่าล้างเผ่าพันธ์” ด้วยลักษณ์ของพฤติกรรมเหล่านั้นมีเป้าหมายไปยังคนกลุ่มหนึ่งที่มีความแตกต่างจากตนเอง

การต่อสู้การลงโทษทางกฎหมายคือเรื่องสำคัญเพราะในโลกนี้ ในขณะนี้ มีคนจำนวนมากที่ถูกปฏิเสธสิทธิในความเท่าเทียมและไม่ถูกแบ่งแยก การต่อสู้นี้สำคัญเพราะกฎหมายเหล่านี้ทำให้ความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติ

และที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใด ก็คือการต่อต้านการลงโทษเพศทางเลือกด้วยกฎหมายนั้นมีความสำคัญเพราะความเป็นมนุษย์ของเรา และเราทุกคนควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้น

เพื่อแคมเปญ #DecriminalizeLGBT ที่กำลังมีขึ้น Hornet กำลังสร้างความสนใจไปยังกฎหมายเหล่านั้น ชาว LGBT กำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก รัฐบาลมีการปฏิบัติที่รุนแรงขึ้นต่อเพศทางเลือก มีการจับกุม ทรมาน และฆาตกรรมเกิดขึ้น การต่อสู้เพื่อสิทธินี้เป็นเรื่องไม่ง่าย แต่ด้วยการเคลื่อนไหวและการแสดงความคิดเห็น เราจะประสบความสำเร็จได้

Hornet กำลังร่วมมือกับ MSMGF เพื่อหาเรื่องราวจากชุมชนของเรา MSMGF นั้นเป็นผู้นำในการต่อสู้กับกฎหมายเหล่านี้ โดยเฉพาะในประเด็นมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเกย์

Related Stories

Elska แชร์เรื่องราวของผู้ชายแห่ง Bern ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สถานการณ์หนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาในกลุ่มเพศทางเลือกในสหรัฐอเมริกา
50 ปีที่แล้ว อเมริกาได้พบกับคู่รักร่วมเพศคู่แรกของประเทศ
นิติเวชพบ Lucille Ball ใช้ยาป๊อปเปอร์สในซีรีย์ 'Autopsy'
Quantcast