Quantcast

Tag: Chick-fil-A

คัดพิเศษโดยบรรณาธิการ
ถ้าคุณรู้สึกอยากกินไก่ขึ้นมา อย่าลืมว่า Chick-fil-A ยังมีความต่อต้านเกย์อยู่

การบริจาคเงินของ Chick-fil-A เพื่อต่อต้านกลุ่ม LGBTQ ยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศไปแล้วในปี 2012 ว่าการบริจาคดังกล่าวจะลดลง ลองมาดูว่าตอนนี้พวกเขาทำการบริจาคให้ใครบ้าง

Read the full story