Quantcast

Tag: Malawi

คนดัง
เรื่องราวของมาดอนนากับการกลายเป็นเกย์ไอคอน

มาดอนนาคือไอคอนสำหรับชุมชนเกย์มานาน แต่ที่มาของสถานะการเป็นไอคอนของเธอมีที่มายังไงกัน

Read the full story